Om oss

Chinmaya Mission Sverige (CM Sverige) tillhör den världsomspännande hinduiska andliga och sociala organisationen Chinmaya Mission med huvudsäte i Mumbai, Indien.

Huvudorganisationen grundades 1953 av Swami Chinmayananda. Den har sedan vuxit från att bedriva undervisning av ett fåtal personer till att bli dagens globala verksamhet. Den innefattar andlighet, utbildning och socialt arbete och berikar livet för ett oräkneligt antal människor.

Genom att dela med sig av kunskap om Vedanta bidrar Chinmaya Mission till lycka och harmoni i samhället och frid inom individer. Vi följer en lång tradition av Guru-Shishya-parampara (gurulinje) och gör därigenom den eviga visheten enligt Vedanta tillgänglig i sin orginalform, utan förvanskning.

Den gurulinje som följs inom Chinmaya Mission kan härledas flera tusen år tillbaka. Vår grundare var Swami Chinmayananda, även kallad Gurudev. Hans efterträdare var Swami Tejomananda, kallad Guruji, som nyligen lämnade över till Swami Swaroopananda, som nu är huvudansvarig för Chinmaya mission. 

Ansvarig för CM Sverige är Brahmachari Somesh Chaitanya, initierad som brahmachari i Chinmaya Mission av Swami Swaroopananda 2020 efter att ha genomfört två års vedantautbildning på ashramet Sandeepany Sadhanalaya i Mumbai. Somesh Chaitanya är född i Indien och adopterad till Sverige där han växte upp och levde tills han 2009 flyttade tillbaka till Indien. Där har han utvecklat och arbetat i sociala stödprojekt parallellt med sin andliga utveckling genom utbildning inom Vedanta och yoga. Nu har han Chinmaya Missions uppdrag att dela med sig av sin andliga kunskap i Sverige.

CM Sverige, som just nu etableras, är en gren av Chinmaya Mission, men fristående vad gäller drift och organisation. Enligt reglerna för hinduiska munkar lever Br. Somesh ett mycket enkelt liv, både i Indien och i Sverige. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse. Avgifter baseras enbart på kostnader för drift och utveckling av verksamheten. Eventuellt överskott av avgifter och gåvor går till sociala hjälpprojekt i Sverige och i Indien.