Vedanta

Vedanta betyder på sanskrit ’slutet av Vedas’, de hinduiska skrifterna, och förmedlar kunskapen om vårt högre Jag, den oföränderliga absoluta verkligheten och grunden till allt. Vedanta utgör därför, i sin djupaste mening, höjdpunkten av den kunskap som finns i Vedaskrifterna.

Finns Gud? Vad är denna värld? Varför finns den? Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Vedanta djupdyker i dessa, de mest fundamentala frågor som mänskligheten alltid har ställt och som vi fortsätter att leta svar på.

Vedantas väl utarbetade läroplan leder oss från vår nuvarande förståelse om att vi är individer med olika begränsningar till en djupare förståelse av Jaget som en obegränsad enhet i stället för föreställningen om mångfalden med alla sina begränsningar.

När en våg förstår att vattnet är dess egentliga natur och att dess namn och form som våg bara är en tillfällig manifestation av vattnet, upphör vågens begränsningar att påverka den. På samma sätt leder oss Vedanta från vår nuvarande föreställning om oss som begränsade individer i en värld av mångfald till förståelsen av att vi ingår i en enhet och obegränsad helhet som vi gång på gång sökt genom att uppfylla oändliga begär.

​Vedanta är vägen att upptäcka detta som en direkt upplevelse och resultatet är att vi kommer att leva i denna värld för att sprida lycka, inte för att jaga lycka.